Değerli TEKPOL Paydaşları,

TEKPOL'ün kuruluşunun 20. yılı kapsamında gerçekleştirmeye başladığımız Pizza Seminerlerine 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde yeni seminerler ve yeni formatımızda çevrim-içi olarak devam ediyoruz.

Bu dönem Seminerlerimiz "SolarTwins: Solar Twinning to Create Solar Research Twins (No: 856619) Projesi ve ODAKTr Girişimi işbirliğinde "Enerji, Avrupa Araştırma Alanı ve Sosyal ve Beşeri Bilimler" Teması ile seminerler ve paneller olarak gerçekleştirilecektir.

Dönemin ikinci semineri 22 Nisan 2022 Cuma günü, saat 12:00-13:00 arasında Zoom üzerinden olacaktır.

"Hukuk ve Politika Perspektiflerinden Yeşil Elektriğin Teşviki" başlıklı seminer, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Onur Çağdaş Artantaş tarafından verilecektir.

Programın moderatörlüğü ODTÜ TEKPOL'den Emel Semiz tarafından gerçekleştirilecektir.

Kayıt olunması zorunludur. Kayıt formuna

https://forms.gle/jePtB2d4SkgrRf337 bağlantısından ulaşılabilir.

Seminerden önceki Perşembe günü (21 Nisan 2022) akşamına kadar kayıt olmak mümkündür. Kayıtlı katılımcılarımıza seminer linki, 22 Nisan 2022 Cuma sabahı iletilecektir.

İlgilerinize sunarız.

Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları – TEKPOL

Seminer Hakkında:

BM Sürdürülebilirlik Hedefleri ve Paris Anlaşması çerçevesinde çerçevesinde yeşil elektriğin elektrik karışımlarındaki payının artmasının önemi açıktır. Yeşil elektrik payının artışı sera gazı emisyonu tasarrufuna, çevre kirliliğinin azaltılmasına ve daha sürdürülebilir bir ekonominin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Fakat, yeşil elektrik sektörünün büyümesi sorunsuz bir süreç değildir. Emtia ihtiyacının artışı, cari dengenin olumsuz etkilenmesi, arazi kullanımının artması, şebeke stabilitesinin azalması gibi faktörler de değerlendirmeye alınmalıdır.

Yeşil elektriğin payının daha hızlı artışı için devletler birçok teşvik aracı kullanmaktadır. Konuşmamda, ilk olarak devletlerin yeşil elektriği teşvikindeki temel düzenleyici ya da mali araçları inceleyeceğim. Devamında bu araçların DTÖ, AB ve Türk hukukundaki pozisyonları ile ilgili doktrindeki ana savları özetleyecek, bu savların politik konumlanımlarına ilişkin görüşlerimi paylaşacağım. Nihayetinde, Türk yeşil elektrik sektörünün sürdürülebilir büyümesi için mevzuat ve politika önerilerimi sunacağım.

Konuşmacımız Hakkında:

Onur Çağdaş Artantaş, 2012 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki lisans eğitimini, 2016 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ndeki kamu hukuku yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2021 yılında Hamburg kentindeki Bucerius Law School'da "Almanya ve Türkiye'de Yeşil Elektriğin Teşviki" başlıklı tezi ile doktorasını "Magna cum laude" onuru ile tamamlamıştır. 2013 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

SolarTwins- TEKPOL Pizza Seminars: Energy, European Research Area and SSH Aspects_ Announcement_22.04.2022