• METU Digital Innovation Center – METU-DIC

  Funding Agency: EC-IPA, Ministry of Technology and Industry
  Starting date: 01.03.2020
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Emergence of Creative Industries and Transformation of Economy Through Innovative Technologies: Games, Wearables and New Generation Film-making – ECITE

  Funding Agency: EC-IPA, Ministry of Technology and Industry
  Starting date: 01.03.2020
  Contact Person: Semih Akçomak

 • Türkiye Fotovoltaik Teknoloji Platformu (TFTP) Araştırma Programının Toplumsal Etkisinin Ölçülmesi (Measuring the Societal Impact of Turkish Photovoltaic Technology Platform Research Program)

  Funding Agency: TUBITAK 1004
  Starting date: 01.02.2021
  Contact Person: Erkan Erdil

 • The Role of the Interplay Between Science and Invention Networks in Knowledge Cohesion: Evidence from European Regions

  Funding Agency: European Patent Office
  Starting date: 22.05.2020
  Contact Person: Semih Akçomak

 • HORIZON STE-Implementation of the Initiative for Global Leadership in Solar Thermal Electricity

  Funding Agency: European Commission – HORIZON 2020 Grant No: 838514
  Starting date: 01.04.2019
  Contact Person: Erkan Erdil – Yelda Erden Topal

 • SOLARTWINS-Solar Twinning to Create Solar Research Twins

  Funding Agency: European Commission – HORIZON 2020 Grant No: 856619
  Starting Date: 01.01.2020
  Contact Person: Erkan Erdil - Yelda Erden Topal

 • İzmir Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi (Smart Specialization Strategy of İzmir)

  Funding Agency: İzmir Development Agency
  Start Date: 01/06/2020
  Contact Person: Erkan Erdil

 • İzmir'de Bölgesel Girişim Sermayesi ile Yatırım Yapmak Üzere Odak Teknoloji Alanlarının Belirlenmesi

  Funding Agency: İzmir Development Agency
  End Date: 31/12/2020
  Contact Person: Erkan Erdil

 • FEUTURE - The Future of Turkey - EU Relations: Mapping Dynamics and Testing Scenarios

  Funding Agency: European Commission
  End Date: 01/03/2019
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Önceliklendirilmiş Alanlarda Ar-Ge Proje Destekleri: Bir Etki Analizi Çalışması.

  Funding Agency: BAP
  End Date: 31/12/2018
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Bilimsel Araştırmalarda Mükemmeliyet Merkezlerinin Önemi: Japonya Örneği.

  Funding Agency: BAP
  End Date: 31/12/2018
  Contact Person: Arsev Umur Aydınoğlu

 • Strengthening the EBRD's approach to innovation and innovation policy in Turkey

  Funding Agency: European Bank of Reconstruction and Development
  End Date: 31/10/2018
  Contact Person: M. Teoman Pamukçu

 • Project selection practices and the analysis of selection-performance relationship in entrepreneurship support programs: the case of incubators and accelerators in Turkey

  Funding Agency: TÜBİTAK
  End Date: 01/03/2018
  Contact Person: İ. Semih Akçomak

 • Türkiye'deki Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) Orta Vadeli Değerlendirmesi

  Funding Agency: BAP
  End Date: 31/12/2017
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Türk Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü: Bir Tarımsal İnovasyon Sistemi Yaklaşımı

  Funding Agency: BAP
  End Date: 31/12/2016
  Contact Person: Erkan Erdil

 • 1925-1945 Arasında Kimya Sektöründe İnovasyon ve Öğrenme Süreçleri Nasıl Farklılaştı? Alman IG Farben ve Amerikan Dupont Örneği

  Funding Agency: BAP
  End Date: 01/12/2016
  Contact Person: İ. Semih Akçomak

 • Avrupa Araştırma Alanının Çerçeve Programları Üzerinden Değerlendirilmesi

  Funding Agency: BAP
  End Date: 31/12/2015
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Türkiye Ekonomisinde Firmaların İnovasyon Etkinliklerine Verilen Doğrudan Teşviklerin Etkisinin Nicel Analizi

  Funding Agency: BAP
  End Date: 31/12/2015
  Contact Person: M. Teoman Pamukçu

 • Türkiye'de İşgücü Piyasasi Dinamikleri: İşgücü ve Ücret Kutuplaşmasi ve Mesleklerin Artan Önemi

  Funding Agency: BAP
  End Date: 31/12/2015
  Contact Person: İ. Semih Akçomak

 • Strategy for State Economics Enterprises

  Funding Agency: Türkiye Kamu İşletmeleri Birliği (TKİB)
  End Date: 01/12/2015
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Strategic Planning in the Public Sector

  Funding Agency: Ministry of Development
  End Date: 01/12/2015
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Türkiye İlaç Sektöründe İlaç Geri Ödeme Politikalarını Belirleyen Etmenlerin 2003-2013 Dönemi İçin Nicel Analizi

  Funding Agency: BAP
  End Date: 01/12/2015
  Contact Person: M. Teoman Pamukçu

 • eScience in environmental research: An assesment for an integrated research agenda for Turkey

  Funding Agency: TÜBİTAK - European Commission (co-funded)
  End Date: 01/12/2015
  Contact Person: Arsev Umut Aydınoğlu

 • Market Formation of Electricity Generation from Renewable Sources: The Cases of Solar Energy and Wind Energy in Turkey (TÜBİTAK 1002 - Short Term R&D Funding Program)

  Funding Agency: TÜBİTAK
  End Date: 01/08/2015
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Teknoloji Ara Birimi Projesi

  Funding Agency: Ankara Chamber of Industry
  End Date: 01/05/2015
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Ankara İli Bilgi İletişim Teknolojileri Sektörü İnovasyon Kapasitesi ve Yetenekler: Bir Bölgesel İnovasyon Sistemi Yaklaşımı Uygulaması

  Funding Agency: BAP
  End Date: 31/12/2014
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Strategic Analysis of Innovation Capacity in Ankara ICT Sector

  Funding Agency: Ankara Development Agency
  End Date: 01/12/2014
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Sharing Knowledge Assets: Inter-regionally Cohesive Neighborhoods (SEARCH) (FP7 Projects)

  Funding Agency: European Commission
  End Date: 01/07/2014
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Era-Watch Country Report Turkey

  Funding Agency: European Commission
  End Date: 01/06/2014
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Ankara'da Kreatif Sektör Kümelenme Analizi

  Funding Agency: BAP
  End Date: 31/12/2013
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Türkiye Ekonomisinde Cinsiyete Bağlı Mesleksel Katmanlaşmanın Neden Olduğu Eşitsizliğin Boyutu, Sonuçları ve Politika Önerileri

  Funding Agency: BAP
  End Date: 31/12/2013
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Era-Watch Country Report Turkey

  Funding Agency: European Commission
  End Date: 01/06/2013
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Technology, Task Composition of Jobs and Trade: Task-Trade Framework and Implication for the Turkish Labour Market

  Funding Agency: TÜBİTAK
  End Date: 01/02/2013
  Contact Person: İ. Semih Akçomak

 • Does Government Support for Innovation Matter? The Effectiveness of Public Support for Private Innovation (Project No FEM 35-18)

  Funding Agency: Euro-Mediterranean Forum of Economic Institutes (FEMISE Network)
  End Date: 01/01/2013
  Contact Person: M. Teoman Pamukçu

 • Ankara İli Kentsel İnovasyon Sistemi İle Kurumsal Yapıların İncelenmesi: Kentsel Öğrenme Sistemlerinin İyileştirilmesi

  Funding Agency: BAP
  End Date: 31/12/2012
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Bölgesel Kalkınma Stratejileri Ekseninde Ankara İli Mobilya Üreticilerinin Tedarik Zinciri İlişkileri: Öğrenme ve Tasarım Arasındaki İlişki

  Funding Agency: BAP
  End Date: 31/12/2012
  Contact Person: M. Teoman Pamukçu

 • Türkiye Ekonomisinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarından Kaynaklanan Bilgi Taşmalarının Ekonometrik Analizi

  Funding Agency: BAP
  End Date: 31/12/2012
  Contact Person: M. Teoman Pamukçu

 • Kazan, Ankara Defense and Aerospace Cluster Feasibility Report

  Funding Agency: Turkish Undersecretariat for Defense Industries
  End Date: 31/12/2012
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Türkiye Ekonomisinde Yabancı Sermayeli Firmalar ve Ar-Ge Faaliyetleri

  Funding Agency: BAP
  End Date: 31/12/2011
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Enerji Etkinliği

  Funding Agency: BAP
  End Date: 31/12/2011
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Türkiye Ekonomisinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Yerli Firmaların Ar-Ge Faaliyetleri Arasındaki İlişkinin Nicel Analizi

  Funding Agency: BAP
  End Date: 31/12/2011
  Contact Person: M. Teoman Pamukçu

 • Analysis and Evaluation of METU Research Centers

  Funding Agency: METU-Presidency Office Research Coordination Dep.
  End Date: 09/11/2011
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Ar-Ge Yatırımları ve Devlet Müdahaleleri: OECD Ülkelerinin Ar-Ge Harcamaları

  Funding Agency: BAP
  End Date: 31/12/2010
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Tedarik Zinciri İlişkileri ve Teknolojik Yetenek Analizi

  Funding Agency: BAP
  End Date: 31/12/2010
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Gelişimi ve Ekonomik Büyümeye Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Uygulamalı Bir Analiz

  Funding Agency: BAP
  End Date: 31/12/2010
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkileri Üzerine Bir İnceleme

  Funding Agency: BAP
  End Date: 31/12/2010
  Contact Person: Erkan Erdil

 • ODTÜ İİBF Ankara ve Kuzey Kıbrıs Kampüsleri Öğrenci Profili

  Funding Agency: BAP
  End Date: 31/12/2010
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Yabancı Sermaye Yatırımı ve Ekonomik Büyüme: Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımlarının Etkisi

  Funding Agency: BAP
  End Date: 31/12/2010
  Contact Person: M. Teoman Pamukçu

 • The Analysis of R&D Activities of Foreign Firms in Turkey

  Funding Agency: International Investors Association (YASED)
  End Date: 01/10/2010
  Contact Person: M. Teoman Pamukçu

 • Innovation Activities in Turkey in the Age of Science and Technology

  Funding Agency: EU COST - TÜBİTAK
  End Date: 01/08/2010
  Contact Person: M. Teoman Pamukçu

 • Türkiye'de Akademik Araştırma Ağ Yapıları ve İşbirlikleri: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Akademisyenleri Üstüne Karşılaştırmalı Bir Çalışma

  Funding Agency: BAP
  End Date: 31/12/2009
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Sağlık Biyoteknolojisi Ürün/hizmetleri, Toplum Üzerinde Yarattığı Etik Sorunlar ve Riskler

  Funding Agency: BAP
  End Date: 31/12/2009
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkileri Üzerine Bir İnceleme

  Funding Agency: BAP
  End Date: 31/12/2009
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Gelişmekte Olan Ülkelerde Teknoloji Transferi Sürecinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

  Funding Agency: BAP
  End Date: 31/12/2009
  Contact Person: M. Teoman Pamukçu

 • Türkiye İmalat Sanayinde Yabancı Sermaye Yatırımlarının Yerli Firmaların Verimliliğine Etkileri

  Funding Agency: BAP
  End Date: 31/12/2009
  Contact Person: M. Teoman Pamukçu

 • ICT-RTD Technological Audit

  Funding Agency: Directorate General of INFOSOC, European Commission
  End Date: 31/12/2009
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Suggestions for Technology Policies in Modelling and Simulation Realm of Turkey

  Funding Agency: TÜBİTAK
  End Date: 01/01/2009
  Contact Person: Erkan Erdil

 • Clustering, International Networks and Performance of Firms: Some Complementary Approaches for MENA's Convergence

  Funding Agency: Euro-Mediterranean Forum of Economic Institutes (FEMISE Network)
  End Date: 01/01/2009
  Contact Person: M. Teoman Pamukçu