Değerli TEKPOL Paydaşları,

TEKPOL' ün kuruluşunun 20. yılı kapsamında gerçekleştirmeye başladığımız Pizza Seminerlerine 2021-2022 Akademik Yılı Sonbahar Dönemi’de yeni seminerlerle ve yeni formatımızda çevrim-içi olarak devam ediyoruz.

Dönemin beşinci Pizza Semineri 07 Ocak 2022 Cuma günü, saat 12:00-13:00 arasında Zoom üzerinden gerçekleşecektir.

“Pandemi Teknolojilerinden Otoriterleşmeye Doğru” başlıklı seminer, Prof. Dr. Hacer Ansal tarafından sunulacaktır.

Programın moderatörlüğü ODTÜ TEKPOL’ den Prof. Dr. Mehmet Teoman Pamukçu tarafından gerçekleştirilecektir.

Kayıt olunması zorunludur. Kayıt formuna https://forms.gle/mPPwrvKcLP66BVL7A bağlantısından ulaşılabilir.

Seminerden önceki Perşembe günü akşamına (06 Ocak 2022) kadar kayıt olmak mümkündür. Kayıtlı katılımcılarımıza seminer linki, 07 Ocak 2022 Cuma Sabahı iletilecektir.

İlgilerinize sunarız.

Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları – TEKPOL

Konuşmacımız Hacer Ansal Hakkında:

Prof. Dr. Hacer Ansal Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’ndeki lisans eğitiminden sonra ABD’de Northwestern Üniversitesi’nde Master yapmış, beş yıl ABD'de Zemin Mekaniği alanında mühendis olarak çalışmıştır. İngiliz Kültür Heyeti bursu ile gittiği İngiltere'de doktorasını Sussex Üniversitesinde “Science Policy Research Unit (SPRU)” in "Bilim, Teknoloji ve Sanayileşme" programında tamamlamıştır. Cenevre'de UNCTAD’da Teknoloji Programı Bölümünde çalıştıktan sonra İTÜ İşletme Fakültesi’ne girmiş, İktisat Anabilim Dalı Başkanı, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Müdür Yrd.gibi idari görevlerin yanı sıra, 2000 yılında Türkiye’de bir ilk olarak "Bilim, Teknoloji ve Toplum" yüksek lisans programını açmış, bu alanda pek çok öğrenci mezun etmiştir. 2005 yılında Işık Üniversitesi’ne geçerek “İnsan ve Toplum Bilimleri” bölümünü kurmuş, orada da Türkiye’de ilk olarak  bir lisans programı altında “Bilim Teknoloji ve Toplum” dalını açmıştır. 2017 Temmuz’unda Barış İmzacısı olması sebebiyle istifa edene kadar Işık Üniversitesi’nde çeşitli kademelerde görev yapmış, “Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi” yüksek lisans programını açmıştır. Esnek Üretim Organizasyon Biçimleri, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi, Yeni Teknolojilerin Ölçek Ekonomisine Etkileri, Fordist ve Post Fordist Üretim, Teknoloji ve Kalkınma, Yeni Teknolojilerin Kadın İstihdamına ve Çalışma Hayatına Etkileri, Sanayi 4.0’ın Sosyo-ekonomik Etkileri gibi konularda çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.

 

Seminer hakkında:

Covid-19 pandemisi ile mücadelede devletlerin otoritesini yaşamın her alanında çok daha fazla gösteriyor olması, insanlarda bu otoriterleşmenin kalıcı olma endişesini de ortaya çıkardı. Prof. Dr. Hacer Ansal bu seminerde Corona pandemisi ile mücadelede, acil durum önlemleri bağlamında kullanılan teknolojileri, bu teknolojilerin kalıcı hale gelmesi durumunda ve de pandemi teknolojileri dışında da ortaya çıkan teknolojik gelişmelerin potansiyel olarak ortaya çıkarabileceği otoriterleşme tehlikesini tartışıyor olacak.