Değerli TEKPOL Paydaşları,

TEKPOL' ün kuruluşunun 20. yılı kapsamında gerçekleştirmeye başladığımız Pizza Seminerlerine 2022-2023 Akademik Yılı Sonbahar Dönemi'de yeni seminerlerle devam ediyoruz. Bu dönem bazı seminerlerimiz yüzyüze, bazı seminerlerimiz Zoom üzerinden olacak şekilde hibrit bir sistemde ilerlemeye karar verdik.

2 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek olan dönemin üçüncü semineri ODTÜ kampüsünde IIBF A Binası F 106 numaralı salonunda yüzyüze olarak gerçekleşecektir.

'Türkiye için karbonsuzlaşma yol haritası, net sıfır 2050: patikalar, faydalar, maliyetler' başlıklı seminer ODTÜ İktisat bölümü öğretim üyesi Prof. Ebru Voyvoda tarafından sunulacaktır.

Programın moderatörlüğü ODTÜ TEKPOL'den Prof. Teoman Pamukçu tarafından gerçekleştirilecektir.

Kayıt olunması zorunludur. Kayıt formuna https://forms.gle/hGZczNktYXxAg2r27 bağlantısından ulaşılabilir.

Seminerden önceki Perşembe günü akşamına (1 Aralık 2022) kadar kayıt olmak mümkündür. İlgilerinize sunarız.

Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları – TEKPOL

Konuşmacımız Prof. Ebru Voyvoda Hakkında:

Ebru Voyvoda Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini 1998 ve 2003 yıllarında Bilkent Üniversitesi'nden aldı. 2003-4 döneminde ABD'de University of Utah'da post-doc araştırmacı olarak çalıştı.

Eylül 2004'den bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğretim üyesidir.

Ebru Voyvoda 2011-2 akademik döneminde iklim değişikliğinin ekonomik etkileri konusunda çalışmalar yapmak üzere Almanya'da Center for European Economic Research (ZEW)'de ve 2015-6 akademik döneminde sanayileşme, yapısal dönüşüm ve büyüme konularında çalışmalar yapmak üzere İsviçre'de United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)'da bulunmuştur. Ebru Voyvoda, büyüme, uygulamalı genel denge, enerji-çevre-ekonomi modellemeleri ve iktisat politikası alanlarında çalışmaktadır

Seminer hakkında:

Türkiye, 21 Eylül 2021'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla Paris Anlaşması'na taraf olacağını ve 2053'te net sıfır emisyon hedefini kabul edeceğini ilan etmiş, Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 6 Ekim 2021'de TBMM'de oybirliğiyle kabul edilmiştir. Öte yandan, ne Türkiye'nin 2015'te Paris Anlaşması yapılmadan hemen önce niyet beyanı olarak açıkladığı ve anlaşmaya taraf olmasının ardından resmileşen NDC'si, ne de geçtiğimiz hafta Sharm-el-Sheikh'de açıkladığı yeni NDC hedefleri net sıfır ile uyumlu değildir. Bu nedenle Türkiye'nin "2053'te Net Sıfır" hedefiyle uyumlu orta ve uzun vadeli bir yol haritası belirlemesi ve Türkiye ekonomisinin 2053'e kadar nasıl karbonsuzlaşacağına dair bilimsel çalışmalar önemini korumaktadır.Bu çalışma, Türkiye'nin 2050'de Net Sıfır hedefi ile uyumlu bir patika tasarlamak ve bu doğrultuda ekonominin nasıl bir dönüşümden geçmesi gerektiğini ortaya koyacak bir yol haritası hazırlamak amacındadır. Çalışma aynı zamanda Net Sıfır Senaryosunun 2020-2030 dönemi varsayımlarından yola çıkarak, Net Sıfır Senaryosunun bu dönemde gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak maliyetleri ve faydaları analiz etmeyi ve tartışmayı amaçlamaktadır.