Değerli TEKPOL Paydaşları,

TEKPOL' ün kuruluşunun 20. yılı kapsamında gerçekleştirmeye başladığımız Pizza Seminerlerine 2022-2023 Akademik Yılı Sonbahar Dönemi'de yeni seminerlerle devam ediyoruz. Bu dönem bazı seminerlerimiz yüzyüze, bazı seminerlerimiz Zoom üzerinden olacak şekilde hibrit bir sistemde ilerlemeye karar verdik.

16 Aralık 2022 Cuma günü 12:00-13:00 saatleri arasında yapılacak olan dönemin dördüncü semineri çevrim-içi olarak Zoom üzerinden gerçekleşecektir.

'Alternative Innovation Models: Insights from China and India' başlıklı seminer Zheijang Universitesi'nden Assist. Prof. Sheikh Fayaz Ahmad tarafından sunulacaktır. Sunum dili İngilizce olacaktır.

Kayıt olunması zorunludur. Kayıt formuna https://forms.gle/JiPkVktohC25MFQt7 bağlantısından ulaşılabilir.

Seminerden önceki Perşembe günü akşamına (15 Aralık 2022) kadar kayıt olmak mümkündür. İlgilerinize sunarız.

Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları – TEKPOL

Konuşmacımız Sheikh Fayaz Ahmad Hakkında:

Dr. Sheikh Fayaz Ahmad, Zheijang Universitesi İşletme Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev almaktadır. Çalışmaları ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkelerde inovasyon kavramı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Sunumunda Çin ve Hindistan özelinde alternatif innovasyon modellerinden bahsedecektir.