Değerli TEKPOL Paydaşları,

TEKPOL' ün kuruluşunun 25. yılı kapsamında gerçekleştirmeye başladığımız seminer serimize 2024 yılında da yeni konuklarımızla devam ediyoruz.

23 Şubat 2024 Cuma günü 12:30 (GMT+3)'da başlayacak olan 2024 bahar döneminin ilk semineri ODTÜ İİBF A Binası F 106 salonunda gerçekleşecektir.

'Akademik yayın pratikleri bu kadar farklıyken performans kriterleri neden bu kadar homojen?' başlıklı seminerimiz ODTÜ İktisat Bölümü ve TEKPOL'den Prof. İbrahim Semih Akçomak tarafından sunulacaktır.

Seminerin moderasyonu ODTÜ TEKPOL'den Prof. Erkan Erdil tarafından gerçekleştirilecektir.

Kayıt olunması zorunludur. Kayıt formuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

https://forms.gle/fiNY5r987d86jooM8

Seminerden önceki Perşembe günü akşamına (22 Şubat 2024) kadar kayıt olmak mümkündür. İlgilerinize sunarız.

Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları – TEKPOL

Konuşmacımız İbrahim Semih Akçomak Hakkında:

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimin ODTÜ İktisat bölümünde tamamlayan Dr. İbrahim Semih Akçomak, doktora çalışmasını 2009 yılında Maastricht Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Daha sonra Hollanda Planlama Teşkilatı'nda (Centraal PlanBureau) Uluslararası İktisat bölümünde iki yıl süreyle görev yapmıştır. 2012 yılından itibaren ODTÜ'de öğretim üyesi olarak görev yapan Akçomak'ın Economic Journal, European Economic Review, Industrial and Corporate Change, ve Regional Science and Urban Economics gibi akademik dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. AB Çerçeve Programları projeleri başta olmak üzere uluslararası ve ulusal pek çok projede görev almıştır. Akçomak aynı zamanda Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi (TEKPOL) müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Seminer Hakkında:

ODTÜ'de akademik birimlerin yayın pratikleri bu kadar farklıyken neden nispeten homojen akademik yükseltme kriteri ve performans değerlendirilmesi benimseniyor? Bu kısa değerlendirme yazısında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ve Mühendislik Fakültesi'nin (MF) 2008-2022 yılları arasındaki akademik yayın analizi yapılarak ODTÜ'deki atama ve yükseltme kriterlerinin kanıta dayalı bir biçimde belirlenmediği gösterilmektedir. Akademik atama ve yükseltme kriterleri kimi öğretim üyelerini bölümlerinin mevcut medyanı seviyesinde, kimilerini ise bölümlerinin en iyi yüzde 10'luk dilimindeki öğretim üyesi seviyesinde yayın yapmaya zorlayarak farklı bölümlere farklı sinyal yollamaktadır. Bu ilk analiz, ODTÜ'deki her türlü akademik atama ve yükseltme ve performans değerlendirme yönteminin, bölümlerin yayın pratiklerinin farklı olduğu kabul edilerek yeniden gözden geçirilmesini önermektedir.