Bu dönemin sekizinci Pizza Semineri 17 Mayıs Cuma günü, saat 12:30-13:30 arasında, ODTÜ İİBF Çobanoğlu Salonu'nda gerçekleşecektir...

"Akademinin Kara Deliği: Yağmacı Dergiler" başlıklı seminer, Hacettepe Üniversitesi'nden Zehra Taşkın tarafından sunulacaktır.

Zehra Taşkın Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesidir. Temel araştırma alanlarını yeni nesil araştırma performans değerlendirmeleri, bibliyometri, makine öğrenmesi ve sosyal ağ analizi konuları oluşturmaktadır. Bilimsel iletişimde kalitenin sağlanması ve ölçevlerin sorumlu kullanılması konularında çalışan Taşkın'ın çalışmaları bilgibilim alanının ulusal ve uluslararası önemli dergilerinde yer bulmuş,  aynı zamanda güncel konularla ilgili kaleme aldığı yazılar HBT ve Sarkaç gibi popüler bilim kanallarında yayımlanmıştır. Türk Kütüphaneciliği dergisinin editörlerinden biri olarak görev yapan Taşkın, aynı zamanda Scientometrics, IEEE Access ve SageOpen gibi dergilerin hakem kurullarında da yer almaktadır. Zehra Taşkın şu anda Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Detaylı bilgi için >>