Değerli TEKPOL Paydaşları,

TEKPOL'ün kuruluşunun 20. yılı kapsamında gerçekleştirmeye başladığımız Pizza Seminerlerine 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde yeni seminerler ve yeni formatımızda çevrim-içi olarak devam ediyoruz.

Bu dönem Seminerlerimiz "SolarTwins: Solar Twinning to Create Solar Research Twins (No: 856619) Projesi ve ODAKTr Girişimi işbirliğinde "Enerji, Avrupa Araştırma Alanı ve Sosyal ve Beşeri Bilimler" Teması ile seminerler ve paneller olarak gerçekleştirilecektir.

Dönemin dokuzuncu semineri 17 Haziran 2022 Cuma günü, saat 12:00-13:00 arasında Zoom üzerinden olacaktır.

"Yeni Avrupa Araştırma Alanında ODTÜ" başlıklı seminer, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırmalar Koordinatörlüğü'nde Dr. Sara Banu AKKAŞ ve Dr. Zelal ÖZDEMİR tarafından verilecektir.

Programın moderatörlüğü ODTÜ İktisat Bölümü ve ODTÜ TEKPOL'den  Dr. Yelda Erden Topal tarafından gerçekleştirilecektir.

Kayıt olunması zorunludur. Kayıt formuna

https://forms.gle/VGW36xfNTRbLCE9D7 bağlantısından ulaşılabilir.

Seminerden önceki Perşembe günü (16 Haziran 2022) akşamına kadar kayıt olmak mümkündür. Kayıtlı katılımcılarımıza seminer linki, 17 Haziran 2022 Cuma sabahı iletilecektir.

İlgilerinize sunarız.

Konuşmacılarımız hakkında:

Dr. Sara Banu AKKAŞ lisans (2001), yüksek lisans (2003) ve doktora (2009) derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden almıştır. Dr. Akkaş, kariyeri boyunca çeşitli ulusal (ör. TÜBİTAK) ve uluslararası (ör. H2020, FP7, FP6 ve Newton Fund) araştırma projelerinde üstlendiği çeşitli roller aracılığıyla proje geliştirme, uygulama ve yönetim konularında önemli deneyimler kazanmıştır. 2008-2010 yılları arasında ODTÜ Teknopark'ta bir KOBİ bünyesinde “Uluslararası Projeler Uzmanı” olarak çalışmıştır ve Mart 2010 tarihinden itibaren ODTÜ Araştırma Koordinasyon Ofisi'nde (AKO) görev yapmaktadır. Şubat 2015'te AKO Proje Destek Ofisi şemsiyesi altında bulunan Sponsorlu Projeler Ofisi’nin koordinatörü olmuşturve Kasım 2019'dan beri ise AKO’nun koordinatörüdür. 8-9 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara, Türkiye'de düzenlenen “Avrupa Araştırma Alanındaki Türk Üniversiteleri (ERA) Konferansı”nın organizasyon komitesinde yer almıştır ve 2015 yılında İngiltere-Türkiye Bilim ve Yenilik Yılı kapsamında geliştirilen Newton-Katip Çelebi Fonu kapsamında British Council ve ODTÜ tarafından ortak finanse edilen bir Mesleki Gelişim ve Katılım Programı Projesini koordine etmiştir. 2 H2020-MSCA-NIGHT projesini ve 3 Araştırmacı Gecesi etkinliğinin (2016, 2017 ve 2019) yürütücülüğünü yapmıştır. Aynı zamanda Türkiye'de Araştırmada İK Mükemmelliği Ödülü'nü alan ilk üniversite olan ODTÜ'nün HRS4R Çalışma Grubu Başkanı'dır. Türk araştırma üniversitelerinin temel değerlerini AB HRS4R ile uyumlandırma vizyonuna değer vermektedir ve Türk araştırma üniversitelerinin açık, şeffaf, liyakate dayalı işe alım ve fırsat eşitliği okuryazarlığına katkıda bulunma şansıns sahip olduğu için memmnuniyet duymaktadır.

Dr. Zelal ÖZDEMİR, doktora derecesini ODTÜ'de Alan Çalışmaları alanında almıştır. School of Oriental and African Studies (SOAS) ve London School of Economics'ten (LSE) Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji alanında yüksek lisans derecelerine sahiptir. Halen Ortadoğu Çalışmaları ve Alan Çalışmaları disiplinlerarası programlarında ders vermekte ve ODTÜ Araştırma Koordinasyon Ofisi'nde bilimsel proje uzmanı olarak çalışmaktadır. Araştırma ilgi alanları arasında sınır çalışmaları, göç, toplumsal cinsiyet politikaları ve sivil toplum ve toplumsal hareketler yer almaktadır. Hem teklif yazma hem de uygulama aşamalarında birçok ulusal ve uluslararası projede (FP6, FP7, Horizon 2020) yer almıştır. ERA Öncelik 4: Araştırmada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyetin Anaakımlaştırılmasından sorumlu ODTÜ ekibinin üyesidir ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından koordine edilen Türkiye ve Avrupa Araştırma Alanlarının entegrasyonu için Türk ve Avrupalı paydaşların çabalarını hızlandırmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda Horizon 2020 Projesi, 'Dijital Çağda Avrupa'nın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Bölgesel Ortaklığı'- 'EQUALS-EU' projesinin PI'sidir. “Political Geography” dahil olmak üzere hakemli dergilerde birçok yayını bulunmaktadır.

Seminer Hakkında:

Bu seminerde konuşmacılar, önceliklerini ve normatif bağlantı noktalarını kavramak ve ODTÜ'yü bu iddialı program içinde konumlandırmak için Avrupa Araştırma Alanı’nın (ERA) yeni ERA'ya evrimini tartışacaklardır. Avrupa Araştırma Alanının amacı, yenilik ve teknoloji için birleşik bir Avrupa araştırma pazarı yaratmaktır. 2000 yılındaki başlangıcından bu yana, ERA, uzmanların hareketliliğini ve bilginin akışını kolaylaştırarak ve ulusal politikaları ve araştırma programlarını uyumlu hale getirerek, AB’deki araştırma ve yenilik faaliyetlerini desteklemiştir. AB, günümüzde ERA’yı “Araştırma ve Yenilik için Yeni Bir Çağ” Başlığı ile modernize etmektedir. Güçlü bir ERA, Avrupa'nın  dünya çapındaki araştırma faaliyet ve yetkinliklerini daha da güçlendirmek için esastır ve araştırma mükemmelliği, uluslararası işbirliği, açıklık, kapsayıcılık ve akademik özgürlük temelleri üzerine kurulmalıdır. 

SolarTwins- TEKPOL Pizza Seminars: Energy, European Research Area and SSH Aspects_ Announcement_17.06.2022