Değerli TEKPOL Paydaşları,

TEKPOL'ün kuruluşunun 20. yılı kapsamında gerçekleştirmeye başladığımız Pizza Seminerlerine 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde yeni seminerler ve yeni formatımızda çevrim-içi olarak devam ediyoruz.

Bu dönem Seminerlerimiz "SolarTwins: Solar Twinning to Create Solar Research Twins (No: 856619) Projesi ve ODAKTr Girişimi işbirliğinde "Enerji, Avrupa Araştırma Alanı ve Sosyal ve Beşeri Bilimler" Teması ile seminerler ve paneller olarak gerçekleştirilecektir.

Dönemin altıncı semineri 24 Haziran 2022 Cuma günü, saat 12:00-13:00 arasında Zoom üzerinden olacaktır.

"Türkiye'deki AgroPV Potansiyeli, Fırsatlar ve Engeller: Sosyal Bilimler Açısından Ön Değerlendirme" başlıklı seminer, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünden Doç. Dr. M. Seven Ağır tarafından verilecektir.

Programın moderatörlüğü ODTÜ TEKPOL'den PhDc. Esin Yazıcı tarafından gerçekleştirilecektir.

Kayıt olunması zorunludur. Kayıt formuna

https://forms.gle/i6RxqU6YxiYLWU3s6 bağlantısından ulaşılabilir.

Seminerden önceki Perşembe günü (23 Haziran 2022) akşamına kadar kayıt olmak mümkündür. Kayıtlı katılımcılarımıza seminer linki, 24 Haziran 2022 Cuma sabahı iletilecektir.

İlgilerinize sunarız.

Konuşmacımız hakkında:

Doç. Dr. Seven Ağır, Princeton Üniversitesi'nden doktora derecesine sahiptir. Doktora sonrası araştırmasını Yale Üniversitesi'nde tamamlamış ve 2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'de öğretim üyesi olarak katılmıştır. Marie Curie Bursu ile organizasyonlarının kurumsal-tarihsel yönleri hakkında kapsamlı araştırmalar yürütmüştür. Şu anda sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği ile ilgili olarak 'kentsel yayılmanın Ankara'da kent çevresindeki tarım faaliyetleri üzerindeki etkisini', 'Türk çiftçileri tarafından sürdürülebilir tarımın benimsenmesinin altında yatan faktörleri' ve 'AgroPV'nin sosyal ve ekonomik analizini' araştıran çeşitli projeler üzerinde çalışmaktadır.

Seminer Hakkında:

Tarım arazileri üzerinde fotovoltaik paneller aracılığıyla yenilenebilir enerji üretimi ile tarımsal üretimin birleştirildiği AgroPV (agrophotovoltaic) uygulamaları, gelişmiş ülkelerde özellikle yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasıyla birlikte arazi kullanımındaki rekabeti hafifleten veya ortadan kaldıran yenilikçi bir uygulama olarak öne çıkmıştır. Türkiye'de bu alanda henüz tam teşekküllü bir mevzuat bulunmamakla birlikte, iklim değişikliği nedeniyle hem tarımsal verim ve gelir açısından artan riskler hem de artan girdi (özellikle enerji) maliyetleri nedeniyle artan finansal zorluklar AgroPV'nin sadece yenilenebilir enerjinin yaygın kullanımı açısından değil, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından da güçlü bir potansiyeli olduğunu işaret etmektedir. Yine de, çiftçilerin AgroPV'yi kabul etmesini ve benimsemesini sağlayan veya engelleyen faktörleri araştıran az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada, sosyal bilimlerin (özellikle tarımsal üretimin davranışsal yönleriyle ilgili araştırmaların) çiftçilerin genel olarak yeni teknolojileri ve özel olarak da AgroPV'yi benimsemelerine ilişkin anlayışımıza nasıl katkıda bulunabileceğini sunacağız. Teorik tartışma, Türkiye'deki "öncü/uzman" çiftçilerle gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelerin ön analizi ile tamamlanacaktır.

SolarTwins- TEKPOL Pizza Seminars: Energy, European Research Area and SSH Aspects_ Announcement_24.06.2022