Değerli TEKPOL Paydaşları,

TEKPOL'ün kuruluşunun 20. yılı kapsamında gerçekleştirmeye başladığımız Pizza Seminerlerine 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde yeni seminerler ve yeni formatımızda çevrim-içi olarak devam ediyoruz.

Bu dönem Seminerlerimiz "SolarTwins: Solar Twinning to Create Solar Research Twins (No: 856619) Projesi ve ODAKTr Girişimi işbirliğinde "Enerji, Avrupa Araştırma Alanı ve Sosyal ve Beşeri Bilimler" Teması ile seminerler ve paneller olarak gerçekleştirilecektir.

Dönemin üçüncü semineri 29 Nisan 2022 Cuma günü, saat 12:00-13:00 arasında Zoom üzerinden olacaktır.

"Teknolojik Değişim ve Müdahalesizlik, Yeni Göstergeler ve Ölçülmezlik", başlıklı seminer, UNU-MERIT (United Nations University - Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology) ve Maastricht Üniversitesi'nden Serdar Türkeli tarafından verilecektir.

Programın moderatörlüğü ODTÜ TEKPOL'den Prof. Dr. Teoman Pamukçu tarafından gerçekleştirilecektir.

Kayıt olunması zorunludur. Kayıt formuna

https://forms.gle/gULdGE9MFXqNDiaVA bağlantısından ulaşılabilir.

Seminerden önceki Perşembe günü (28  Nisan 2022) akşamına kadar kayıt olmak mümkündür. Kayıtlı katılımcılarımıza seminer linki, 29 Nisan 2022 Cuma sabahı iletilecektir.

İlgilerinize sunarız.

Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları – TEKPOL

Seminer Hakkında:

Teknolojik değişim ve inovasyonun sorumlu ve esnek tasarımı, (enerji) sistemlerinin sürdürülebilir, çoklu değer geçişleri ve dönüşüm için dijitalleşmeye, pazarlama aktörlerine finansmana uzanan bir değer zincirinin her aşamasında toplumdaki ilgili paydaşlarla erken aşamada katılımını gerektirir. Kamu finansmanındaki piyasa ve piyasa dışı getiriler, yatırımın net getirisini ve beklenen sosyo-ekonomik ve sosyo-ekolojik sonuçlara yönelik etki hedeflerini içermiyorsa, politika müdahaleleri müdahalesiz hale gelir. Bu bağlamda, sermaye çeşitleri arasındaki (örneğin finansal sermayeden beşeri sermayeye; sosyal sermayeden doğal sermayeye ve geri finansal sermayeye) dönüşüm hızının ölçülmesi, ölçüm ve göstergeler açısından daha gerçek zamanlılık (örneğin, yıllık göstergeleri tamamlayıcı olarak) ve bağlamsallık gerektirir. Bu, geleneksel sosyo-ekonomik önlemlere (örn. istihdam etkisi) ve ekolojik ekonomiye (örn. kaynak verimliliği) ilişkin önlemlere meydan okur. Yeni sosyal (ör. iş tatmini) ve ekolojik (ör. geçim kaynağında iş sağlığı) önlemler ve göstergelerle ilerlemek, hem dijital hem de sosyal küçük verilerden ve büyük verilerden yararlanan gerçek zamanlı ve bağlamsal ölçüm gerektirir; ölçüm yapmayan ölçüm çabaları.

Konuşmacımız Hakkında:

Yrd. Doç. Dr. Serdar Türkeli, United Nations University - Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (UNU_MERIT) ve Maastricht Üniversitesi'nde politika araştırmaları yürütmektedir. Bilim, teknoloji ve inovasyon yönetimi ve politikaları ve sürdürülebilirlik, sistem geçişleri ve toplumsal dönüşümler için yönetişim ile ilgili alanlarda eleştirel politik ekonomi ve politika konularında nicel ve/veya nitel yöntemler ile araştırmalar yapmaktadır. Şu anda, MERIT School of Business and Economics (UNU ve Maastricht University)'de Innovation and Governance Analysis for Sustainability and Societal Transformations alanında öğretim üyesi ve araştırmacı olarak görev yapmaktadır. 

Dr. Türkeli, doktora derecesini United Nations University - Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (UNU_MERIT) 'den; uluslararası mühendislik, teknoloji yönetimi ve kurumsal modelleme üzerine yüksek lisans tezi bilgisayar mühendisliği alanında yüksek lisans derecesini Almanya Duisburg-Essen Üniversitesi'nden, bilgisayar mühendisliği alanında lisans derecesini Başkent Üniversitesi'nden almıştır. Birleşmiş Milletler Üniversitesi-MERIT ve Maastricht Yönetişim Enstitüsü'ne katılmadan önce, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi'nde (ODTÜ-TEKPOL) çeşitli uluslararası BTY politika araştırma ve geliştirme girişimlerinde (örn. EC DG INFSO/Information Communication Technologies; EU COST STRIKE/Higher Education, Foreign Direct Investments; EU FP7/European Research Neighbourhood (ERN); TUBITAK/Machinery and Furniture Clusters; TKIB/Strategy for State-owned Enterprises) çalışmıştır. 

SolarTwins- TEKPOL Pizza Seminars: Energy, European Research Area and SSH Aspects_ Announcement_29.04.2022