Değerli TEKPOL Paydaşları,

TEKPOL'ün kuruluşunun 20. yılı kapsamında gerçekleştirmeye başladığımız Pizza Seminerlerine 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde yeni seminerler ve yeni formatımızda çevrim-içi olarak devam ediyoruz.

Bu dönem Seminerlerimiz "SolarTwins: Solar Twinning to Create Solar Research Twins (No: 856619) Projesi ve ODAKTr Girişimi işbirliğinde "Enerji, Avrupa Araştırma Alanı ve Sosyal ve Beşeri Bilimler" Teması ile seminerler ve paneller olarak gerçekleştirilecektir.

Dönemin altıncı semineri 27 Mayıs 2022 Cuma günü, saat 12:00-13:00 arasında Zoom üzerinden olacaktır.

"Değişen Küresel ve Bölgesel Dinamikler Işığında Sürdürülebilir Enerji ve İklim Politikaları" başlıklı seminer, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Prof. Dr.Şuhnaz Yılmaz Özbağcı tarafından verilecektir.

Programın moderatörlüğü ODTÜ İktisat Bölümü ve ODTÜ TEKPOL'den Prof. Dr. Erkan Erdil tarafından gerçekleştirilecektir.

Kayıt olunması zorunludur. Kayıt formuna

https://forms.gle/sA2a6rq3xVtgduWB7 bağlantısından ulaşılabilir.

Seminerden önceki Perşembe günü (27 Mayıs 2022) akşamına kadar kayıt olmak mümkündür. Kayıtlı katılımcılarımıza seminer linki, 27 Mayıs 2022 Cuma sabahı iletilecektir.

İlgilerinize sunarız.

Konuşmacımız hakkında:

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde professor olan Şuhnaz Yılmaz Özbağcı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve İşletme Enstitisü Direktörü olarak görev yapmaktadır. Prof. Yılmaz Özbağcı Ortadoğu Araştırmaları ve Uluslararası İlişkiler alanlarına odaklanarak Yüksek Lisans (1995) ve Doktora (2000) derecelerini Princeton Üniversitesi’nden almıştır. Doktora sonrası çalışmalarını Harvard Üniversitesi’nde yapmıştır. Ayrıca Stanford Üniversitesi Rusya, Doğu Avrupa ve Avrasya Araştırmaları Merkezi’nde ve Princeton Universitesi Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 2016-2017 döneminde UCLA Kamu Araştırmaları Bolumu, Luskin School of Public Policy ve Luskin Inovasyon Merkezi’nde misafir öğretim üyesi olarak araştırmalarını sürdürmüştür. Birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görülen Yılmaz Özbağcı’nın aldığı ödüller arasında Princeton Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Araştırma Hibesi ve Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü yer almaktadır. 2008 yılında Türkiye Bilimler Akademisi tarafından verilen TÜBA-GEBIP ödülüne layık görülmüştür. Prof. Yılmaz Özbağcı eğitim alanında da üstün bir başarıya sahiptir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üstün Başarılı Eğitimci Ödülü’nü 2012’de ilk verildiği yıl almış, bu alandaki Koç Üniversitesi Rektörlük Özel Ödülü’ne de 2016 yılında layık görülmüştür.
Prof. Yılmaz Özbağcı’nın uzmanlık alanları Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı’nın özellikle dış politika analizi, Avrasya ve Ortadoğu araştırmaları, iş dünyası ve devlet ilişkileri, diplomasi tarihi, enerji ve doğal kaynak politikaları konularına odaklanmaktadır. İki kitap çalışması ve Political Science Quarterly, International Politics, and Energy Research and Social Science gibi alanının son derece prestijli dergilerinde birçok yayını bulunmaktadır.

Seminer Hakkında:

Konuşma enerji sektöründe küresel çapta yaşanan kritik dönüşümlerin ışığında Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle daha da artan bölgesel çatışma ve rekabetin
etkilerini ve bu gelişmelerin Türkiye'ye yansımalarını değerlendirmektedir. Bir yandan enerji güvenliği perspektifi ile konuya yaklaşılırken, konunun iklim ve
sürdürülebilirlik boyutu da mercek altına alınmaktadır.

SolarTwins- TEKPOL Pizza Seminars: Energy, European Research Area and SSH Aspects_ Announcement_27.05.2022