Değerli TEKPOL Paydaşları,

TEKPOL'ün kuruluşunun 20. yılı kapsamında gerçekleştirmeye başladığımız Pizza Seminerlerine 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde yeni seminerler ve yeni formatımızda çevrim-içi olarak devam ediyoruz.

Bu dönem Seminerlerimiz "SolarTwins: Solar Twinning to Create Solar Research Twins (No: 856619) Projesi ve ODAKTr Girişimi işbirliğinde "Enerji, Avrupa Araştırma Alanı ve Sosyal ve Beşeri Bilimler" Teması ile seminerler ve paneller olarak gerçekleştirilecektir.

Dönemin beşinci semineri 20 Mayıs 2022 Cuma günü, saat 12:00-13:00 arasında Zoom üzerinden olacaktır.

" Enerji Alanındaki Teknoloji Geliştirme Projelerinde Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Bilimlerin Rolü"  başlıklı seminer, ODTÜ İktisat Bölümü'nden  Doç. Dr. Pınar Derin Güre tarafından verilecektir.

Programın moderatörlüğü  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Gülsevim Evsel tarafından gerçekleştirilecektir.

Kayıt olunması zorunludur. Kayıt formuna

https://forms.gle/i5UuBeNJFkHjZS2PA bağlantısından ulaşılabilir.

Seminerden önceki Perşembe günü (19 Mayıs 2022) akşamına kadar kayıt olmak mümkündür. Kayıtlı katılımcılarımıza seminer linki, 20 Mayıs 2022 Cuma sabahı iletilecektir.

İlgilerinize sunarız.

Konuşmacımız hakkında: 

Doç. Dr. Pınar Derin-Güre, ODTÜ İktisat Bölümü'nde öğretim üyesidir. Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini ODTÜ İktisat Bölümü'nden (2001 ve 2003) ve doktora derecesini (2009) Boston Üniversitesi (ABD) Ekonomi Bölümü'nden almıştır. ABD'de Dartmouth College, Boston Üniversitesi ve Brandeis Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuş ve Kalkınma Ekonomisi, Makroekonomi ve Finansal Piyasalar alanlarında dersler vermiştir. Kalkınma ekonomisi ile ilgilenmekte, göç ekonomisi, vergi politikası, güneş ve jeotermal enerjiye odaklanan yenilenebilir enerji iktisadı konularında çalışmaktadır. Horizon 2020 GeoSmart Projesi'nde araştırmacı olarak yer almaktadır ve Güneş Enerjisinin Sosyoekonomik Etkileri üzerine ulusal bir araştırma projesinde (TÜBİTAK 1004) Proje yürütücüsüdür.

Seminer Hakkında:

En karmaşık ve ileri teknolojilerle bile, enerjideki teknolojik yenilikler, toplum kabul etmezse sonuç vermede başarısız olabilir. Belirli koşullar altında, enerji teknolojilerindeki değişikliklerin topluma belirli ekonomik ve sosyal faydalarının yanı sıra maliyetleri de olabilir. Bunları tespit ederek, enerji üzerine yapılan sosyoekonomik araştırmalar toplum, endüstri ve politika yapıcılar için uygun yeşil enerjiye geçiş stratejilerine ışık tutabilir. Son yıllarda Avrupa Komisyonu ve TÜBİTAK, Teknolojik Projelerde Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler (SBB) katılımının rolünü vurgulamaya başlamıştır. Bu konuşma, teknolojik yeniliklerle ilgili SBB araştırmalarının katılımı için zorlukları, engelleri ve faydaları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda teknoloji geliştirme projelerinde toplumsal cinsiyetin rolünü de tartışacaktır. Horizon Europe, araştırma kurumlarının proje finansmanına başvurmadan önce bir toplumsal cinsiyet eşitliği planına (Gender Equality Plan-GEP) sahip olmasını zorunlu hale getirmiştir. Bunun yanı sıra Horizon Europe uygulamalarında cinsiyet boyutunun Ar-Ge içeriğine dahil edilmesi zorunlu hale gelmiştir. GEP'in kapsamı ve enerji Ar-Ge'sindeki olası toplumsal cinsiyet boyutları ve bunun Türkiye'deki araştırma kurumları üzerindeki potansiyel etkisi tartışılacaktır.

SolarTwins- TEKPOL Pizza Seminars: Energy, European Research Area and SSH Aspects_ Announcement_20.05.2022