Değerli TEKPOL Paydaşları,

TEKPOL' ün kuruluşunun 20. yılı kapsamında gerçekleştirmeye başladığımız Pizza Seminerlerine 2021-2022 Akademik Yılı Sonbahar Dönemi'de yeni seminerlerle ve yeni formatımızda çevrim-içi olarak devam ediyoruz.

Dönemin dördüncü Pizza Semineri 17 Aralık 2021 Cuma günü, saat 12:00-13:00 arasında Zoom üzerinden gerçekleşecektir.

"Türkiye'de Korumalı Tarım Teknolojilerinin Yaygınlaştırılmasında Gerekli Teknoloji Politikalarının Tasarlanması ve Öneriler" başlıklı seminer, ODTÜ TEKPOL'de doktora çalışmasını sürdüren Serra Baykal tarafından sunulacaktır.

Programın moderatörlüğü ODTÜ TEKPOL'den Dr. Arsev Umur Aydınoğlu tarafından gerçekleştirilecektir.

Kayıt olunması zorunludur. Kayıt formuna https://forms.gle/brtBRsEWxVv4mmM77 bağlantısından ulaşılabilir.

Seminerden önceki Perşembe günü akşamına (16 Aralık 2021) kadar kayıt olmak mümkündür. Kayıtlı katılımcılarımıza seminer linki, 17 Aralık 2021 Cuma Sabahı iletilecektir.

İlgilerinize sunarız.

Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları – TEKPOL

Konuşmacımız Serra Baykal Hakkında:

Serra Baykal, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans diplomasını aldıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışmaları bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Profesyonel kariyerinde 2017 yılından beri EU, UN, WB, AFD ve EBRD gibi uluslararası fonlarda proje yazma, yürütme, uzman bulma ve ihale hazırlıkları alanında çalışmakta olup, spesifik olarak altyapı projeleri, enerji, KOBİ'lerin gelişmesi, tarım, sivil toplumun güçlendirilmesi, iklim değişikliği ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi konularda deneyimi vardır. Akademik çalışmalarında hem nitel hem nicel analiz yöntemlerini kullanmış ve ana araştırma konusu bilim ve teknoloji politikalarının tarım alanına yansımaları ve yansıma alanları olmuştur. Şu anda yüksek lisansını bitirdiği Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışmaları bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Seminer hakkında:

Günümüzde tarım politikalarının kapsamı korumalı tarım ve tarım teknolojilerini içermemektedir. Bu kapsamda odaklanılan problem; Türkiye'de seracılık ve korumalı tarım yöntemlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması için gerekli teknoloji politikalarının eksikliğidir. Çalışmanın gerekçelendirildiği koşullar çerçevesinde Türkiye'de seracılık sektörü operasyon büyüklüğü olarak ayrılmıştır ve her ne kadar ülke dinamiklerinde farklılıklar görülse de, tarımsal teknolojinin yayılımı açısından iyi örnek teşkil eden Japonya ve Hollanda ülkeleri ile karşılaştırmalı bir analiz yapılmıştır. Bu analizde değişkenlerin birebir karşılaştırılmasından ziyade, politikalara yön veren adımların izlenmesi amaçlanmıştır. Farklı ölçekteki seraların operasyonel ihtiyaçları ve motivasyonları göz önünde bulundurulduğunda, seracılıkta kullanılan teknolojilerin yaygınlaştırılması adına devlet destekleri ve politikalarının yadsınamaz bir önemi vardır. Bu seminerde Türkiye'de korumalı tarım ve seracılıkta kullanılan üretim yöntemleri baz alınarak, mevcut operasyonları iyileştirmenin zorlukları ve üretimde kullanılabilecek teknolojik çözümleri politika yolu ile yaymanın yolları anlatılacaktır.