Değerli TEKPOL Paydaşları,

TEKPOL' ün kuruluşunun 20. yılı kapsamında gerçekleştirmeye başladığımız Pizza Seminerlerine 2021-2022 Akademik Yılı Sonbahar Dönemi'de yeni seminerlerle ve yeni formatımızda çevrim-içi olarak devam ediyoruz.

Dönemin üçüncü Pizza Semineri 10 Aralık 2021 Cuma günü, saat 12:00-13:00 arasında Zoom üzerinden gerçekleşecektir.

"Fablab'lar ve Sürdürülebilirlik" başlıklı seminer, ODTÜ TEKPOL'de doktora çalışmasını sürdüren Beyza Coşkun tarafından sunulacaktır.

Programın moderatörlüğü ODTÜ TEKPOL'den Dr. Arsev Umur Aydınoğlu tarafından gerçekleştirilecektir.

Kayıt olunması zorunludur. Kayıt formuna https://forms.gle/caBmivgqQHa8NhiV9 bağlantısından ulaşılabilir.

Seminerden önceki Perşembe günü akşamına (9 Aralık 2021) kadar kayıt olmak mümkündür. Kayıtlı katılımcılarımıza seminer linki, 10 Aralık 2021 Cuma Sabahı iletilecektir.

İlgilerinize sunarız.

Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları – TEKPOL

Konuşmacımız Beyza Coşkun Hakkında:

Beyza Coşkun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Avrupa Birliği Mali Yardımları Uzmanı olarak çalışmaktadır. Kamu hizmetinin ilk 9 yılında KOSGEB'de KOBİ uzmanı olarak hizmet veren Coşkun, son 11 yılda AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) fonlarının kullandırılmasında Proje Teklif Çağrısı hazırlanması, Proje Seçimi-Olgunlaştırması-İhale ve Uygulama süreçlerinde gerek ara kademe yönetici gerekse de uzman düzeyinde hizmet vermiştir. Bilgisayar Mühendisliği lisans eğitiminden 15 sene sonra özel öğrenci olarak başladığı TEKPOL'deki yüksek lisans eğitimine 1 yıl ara vererek AB Jean Monnet Burs programıyla 2018-2019 yılında Paris Institute Minés Telecom bünyesinde Fablab'lar hakkında araştırma çalışmaları yapmıştır. Burada gerçekleştirdiği saha çalışmalarını, sonrasında yüksek lisans teziyle birleştiren Coşkun, halen TEKPOL hayatına doktora öğrencisi olarak devam etmektedir.

Seminer hakkında:

Fablab olarak adlandırılan fabrikasyon laboratuvarlarının sayısı son 10 yılda dünya çapında önemli ölçüde artış gösterdi. Fablab'lar, tamirat ve onarımı kolaylaştırmak, üç boyutlu baskı teknolojileri sayesinde üretimi yerelleştirmek, bilim ve teknoloji konusunda eğitim vermek veya açık kaynak tabanlı araştırma-geliştirme yapmak gibi birçok amaca hizmet ediyor. Fablab'larda gerçekleştirilen inovasyonlar, hâlihazırda sürdürülemez hale gelmiş olan sistemlere alternatif niş pazarlar yaratma potansiyeline sahip. Bu özellikleriyle fablab'lar sürdürülebilir dönüşümler için kilit oyunculardan biri haline gelmekte. Bu sunuşta Fransa ve Belçika örnekleri üzerinden fablab'larda seri üretime alternatif olarak kişiselleştirilmiş üretimin mevcut durumu ve gelecekteki potansiyeli ile ilgili bulgular üzerinde duracağız. Bunu yaparken fablabların sorumlu üretim ve tüketim pratikleri, sürdürülebilirlik olgusunu ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SKH'ler) nasıl algılayıp, projelerine nasıl entegre ettikleri, paydaşlarıyla ilişkileri ve toplum içindeki rollerinin sürdürülebilirlik hedefine nasıl katkı sağladığı gibi konular hakkında bilgi sunacağız.