Değerli TEKPOL Paydaşları,

TEKPOL' ün kuruluşunun 20. yılı kapsamında gerçekleştirmeye başladığımız Pizza Seminerlerine 2022-2023 Akademik Yılı Sonbahar Dönemi'de yeni seminerlerle devam ediyoruz. Bu dönem bazı seminerlerimiz yüzyüze, bazı seminerlerimiz Zoom üzerinden olacak şekilde hibrit bir sistemde ilerlemeye karar verdik.

Uzun bir aradan sonra 21 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek olan dönemin ilk semineri ODTÜ kampüsünde IIBF A Binası F 106 numaralı salonunda yüzyüze olarak gerçekleşecektir.

"Türkiye'nin Araştırma Ağlarına Entegrasyonu ve Araştırma Ağlarının Bilimsel Çalışmalara Etkisi: ODTÜ İncelemesi" başlıklı seminer, ODTÜ TEKPOL'de doktora çalışmasını sürdüren Ayşe Işılak tarafından sunulacaktır.

Programın moderatörlüğü ODTÜ TEKPOL'den Dr. Arsev Umur Aydınoğlu tarafından gerçekleştirilecektir.

Kayıt olunması zorunludur. Kayıt formuna https://forms.gle/AePtMYLChZCtHgKQ7 bağlantısından ulaşılabilir.

Seminerden önceki Perşembe günü akşamına (20 Ekim 2022) kadar kayıt olmak mümkündür. İlgilerinize sunarız.

Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları – TEKPOL

Konuşmacımız Ayşe Işılak Hakkında:

Ayşe Işılak, 2004 yılında ODTÜ İktisat Bölümünde lisans öğrenimini tamamlamasının ardından Hazine Müsteşarlığı'nda Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır. Işılak, Hazine Müsteşarlığı'nda Dünya Ticaret Örgütü ile ilişkiler kapsamında Hizmet Ticareti Genel Anlaşması'na ilişkin ülkemiz taahhütlerinin koordinasyonu ve müzakerelerinde görev almıştır. IMF ve G20 ile ilişkiler kapsamında ise finansal düzenlemeler, uluslararası vergi gündemi, terörizmin finansmanı ile mücadele ve yolsuzlukla mücadele konularında çalışmıştır. Ayşe Işılak, mesleki çalışmalarının yanı sıra eğitim-öğretim hayatına devam etmiştir. 2010 yılında Chevening Bursiyeri olarak Sussex Universitesi'nde Avrupa Birliği Ekonomi Politikası alanında öğrenim görmüştür. 2012 yılında ise Columbia Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Ayşe Işılak, ODTÜ-TEKPOL'de 2018 yılında Bilim ve Teknoloji Politikaları alanında yüksek lisans öğrencisi olarak başladığı çalışmalarına, TEKPOL'de doktora öğrencisi olarak devam etmektedir.

Seminer hakkında:

Araştırma ağları, bilimsel üretkenliği artırmada oldukça faydalıdır. İşbirliğinin bilimsel üretkenlik üzerindeki etkisi ve nasıl iyileştirileceği konusunda geniş bir literatür bulunmaktadır. Bilimsel üretimdeki kritik konumları nedeniyle üniversiteler, bu konuya ilişkin çalışmalarda ele alınması gereken en önemli kurumlardır. Türkiye, üniversitelerin bilimsel üretkenliğini izlemek için küresel üniversite sıralamalarını bir ölçüt olarak kullanmaktadır. Türkiye 11. Kalkınma Planı'nda 2023 yılına kadar uluslararası akademik sıralamalarda ilk 100 üniversite arasında en az iki üniversiteye sahip olmayı hedeflemektedir. Bu sunumda, ODTÜ örneğinden hareketle, ülkemizin bilimsel üretkenliği artırmaya yönelik hedefleri dikkate alınarak, Türkiye'deki akademisyenlerin uluslararası araştırma ağlarına entegrasyonu nasıl yapılandırılmalıdır sorusuna yanıt aranacaktır. Bu bağlamda, araştırma işbirliklerinin mevcut bilimsel çalışmalardaki rolü, araştırma ağlarına entegrasyonu teşvik eden nedenler ile yüksek öğretim politikalarının odağında yer uluslararası üniversite sıralamarına değinilecektir. Araştırma ağları ile entegrasyon bağlamında, disiplinler ve bölgeler arası farklılıklar, ağ seçimlerini etkileyen faktörler ve entegrasyonun Türkiye'deki araştırmalar üzerindeki etkileri hakkında nitel ve nicel bilgiler bilgi sunulacaktır. Bunlardan hareketle, araştırma ağlarıyla entegrasyonu geliştirilmeye yönelik olarak atılmasında fayda görülen adımlar tartışılacaktır.