Değerli TEKPOL Paydaşları,

TEKPOL' ün kuruluşunun 20. yılı kapsamında gerçekleştirmeye başladığımız Pizza Seminerlerine 2021-2022 Akademik Yılı Sonbahar Dönemi'de yeni seminerlerle ve yeni formatımızda çevrim-içi olarak devam ediyoruz.

Dönemin ikinci Pizza Semineri 5 Kasım 2021 Cuma günü, konuşmacımız ABD'den katılacağı için, saat 20:00-21:00 (TR) arasında Zoom üzerinden gerçekleşecektir.

"Aşıya Erişim – COVİD-19 ve Fikri Mülkiyet Korumaları" başlıklı seminer, Public Citizen (Washington, DC, USA)'den Dr. Burcu Kılıç tarafından sunulacaktır.

Programın moderatörlüğü ODTÜ TEKPOL'den Prof. Dr. Mehmet Teoman Pamukçu tarafından gerçekleştirilecektir.

Kayıt olunması zorunludur. Kayıt formuna https://forms.gle/8sR1CG3465i2dkrYA bağlantısından ulaşılabilir.

Seminerden önceki Perşembe günü akşamına (04 Kasım 2021) kadar kayıt olmak mümkündür. Kayıtlı katılımcılarımıza seminer linki, 5 Kasım 2021 Cuma Sabahı iletilecektir.

İlgilerinize sunarız.

Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları – TEKPOL

Konuşmacımız Dr. Burcu Kılıç Hakkında:

Dr. Burcu Kılıç, akademisyen, avukat ve ilaca erişim savunucusudur. Dr Kılıç şu anda, Washington D.C. merkezli bir tüketici koruma örgütü olan Public Citizen'ın, ilaçlara erişim üzerine araştırmasını yönetmektedir. Büyük çoğunluğu fikri mülkiyet, yenilik, dijital haklar ve ticaret alanında olan araştırmaları ve yazıları bulunmakta, Latin Amerika, Avrupa ve Afrika ve Asya'da birçok ülkeye teknik destek ve yardım sağlamaktadır. 2015 yılında Küresel Sağlıkta 300 Kadın Lider'den biri seçilmiştir ve şu anda COVİD 19 medikal teknolojilerine erişim üzerinde çalışmaktadır.

Dr. Kılıç, Stanford Üniversitesi'nde araştırmacıdır. Doktorasını, Queen Mary, Londra Üniversitesi'nde tamamlamış, Fikri Mülkiyet Hukuku alanındaki Hukuk Yüksek Lisans Derecesini (LLM) Queen Mary, Londra Üniversitesi'nden ve Bilgi Teknolojisi Hukuku alanındaki derecesini de Stockholm Üniversitesi'nden almıştır. Hukuk derecesini Ankara Üniversitesi'nden almıştır ve Tshwane Teknoloji Üniversitesi (Güney Afrika)'da Yenilik Üzerine Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nde SARChI araştırmacısı olarak çalışmıştır.

Seminer hakkında:

Yaşadığımız COVID-19 salgını sürecinde, ilaca ve özellikle aşıya erişim, küresel gündemin çok kritik bir parçası haline geldi. Bu dönemde, bilimin, teknolojinin ve küresel işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bilim, teknoloji ve küresel işbirliği bize COVID-19 aşısını sağladı. Ancak COVID-19 aşısının, bilimde ve sağlıkta yeni bir çağ açtığı kadar, eşitsizlikleri artırdığını ve derinleştirdiğini de endişeyle gözlemliyoruz. İlaca erişimi kısıtlı olanlar ve özellikle az gelişmiş ülkeler bu dönemde ilaca, aşıya ve COVID-19 testlerine erişmekte büyük zorluklar yaşadılar ve hala da yaşamaktalar. Dünyada, ilaca, aşıya ve teste erişimde yaşanan sorunlar yüzünden binlerce insan öldü. Ayrıca aşıya erişimde, fikri mülkiyet korumaları ve ilaç şirketlerinin pazarlık gücü önemli bir sorun olarak karşımıza çıktı. Bu süreçte ilaç ve ilaç sektörünün yalnızca piyasa ekonomisi dinamiklerine bırakılmasının ne kadar sakıncalı olduğu çok yoğun olarak gözlemlendi. Bu dönemde ilaç sektöründe, gelişmekte olan ülkelerde de yerli şirketlerin Ar-Ge yatırımlarına kaynak ayırması ve ilaç üretimini geliştirecek adımlar atmasının şart olduğu anlaşıldı. Bu bağlamda neler yapılması gerektiği, uluslararası alanda buluş ve patentin büyük önem taşıdığı ilaç sektöründe belirleyici bir rol oynamaktadır. Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) "Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları" Anlaşması ve anlaşmanın hükümleri nasıl yorumlanmalıdır? Gelişmekte olan ülkeler ne gibi adımlar atmalıdır? Bu sunumda bu konular, tartışma konularımız olacaktır.