Değerli TEKPOL Paydaşları,

TEKPOL' ün kuruluşunun 25. yılı kapsamında gerçekleştirmeye başladığımız seminer serimize 2024 yılında da yeni konuklarımızla devam ediyoruz.

5 Ocak 2024 Cuma günü 12:30 (GMT+3)'da başlayacak olan 2024 yılının ilk semineri ODTÜ İİBF A Binası F 106 salonunda gerçekleşecektir. Uzaktan bağlanacak olan katılımcılarımız ile Microsoft Teams bağlantı linki paylaşılacaktır.

'Dijital Dönüşüm ve Beşeri Sermaye: Eğitimde Dönüşüm' başlıklı seminerimiz ODTÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nden Doç. Dr. Tarkan Gürbüz tarafından sunulacaktır.

Seminerin moderasyonu ODTÜ TEKPOL'den Prof. Erkan Erdil tarafından gerçekleştirilecektir.

Kayıt olunması zorunludur. Kayıt formuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

https://forms.gle/xETgj8A1icBR6s4G6

Seminerden önceki Perşembe günü akşamına (4 Ocak 2024) kadar kayıt olmak mümkündür. İlgilerinize sunarız.

Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları – TEKPOL

Konuşmacımız Tarkan Gürbüz Hakkında:

Doç. Dr. Tarkan GÜRBÜZ ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Kendisi, aynı zamanda ODTÜ BİLTİR Merkezi Dijital Dönüşüm Platformu Koordinasyon Kurulu, Global Development Learning Network (GDLN) Yönetim Kurulu, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Yönetici Sektör Kurulu ve diğer bazı kurumlarda Bilim ve Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. ODTÜ Matematik Bölümü'nden lisans, ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nden Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahiptir. İkinci tezli yüksek lisans eğitimini İtalya'da MIB Trieste School of Management Uluslararası İşletme Bölümü'nde tamamlayarak MBA derecesi almıştır. Tarkan GÜRBÜZ, e-öğrenme, öğretim teknolojileri, bilgi yönetimi, performans yönetimi, dijital dönüşüm, nitelikli insan gücünün oluşturulması, endüstri 4.0 için eğitim ve öğretim, eğitimde yapay zekâ ve yenilikçi uygulamalar, yeni nesil öğrenme ortamları konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

Seminer Hakkında:

Günümüzde "Dijital Dönüşüm" olarak da adlandırılan dördüncü endüstri devrimi, iş yapma biçimlerimizi tümden değiştirerek her alanda dönüşüm sürecini başlatmıştır. Dijital dönüştürücü etki günümüzde her alanda dönüşümü hızlandırırken sürdürülebilir kalkınma için eğitimde dönüşüm dikkatle ele alınmalıdır. Dijital dönüştürücü etkiyi yönetebilmek için eğitimde dönüşümün başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında küresel zorlukları ve fırsatları uygun şekilde ele alan bir gelecek oluşturma konusunda eğitim alanında yapılması gerekenler oldukça belirginleşmiştir. Küresel anlamda yetkinliğin geliştirilmesine yönelik programların sayısı artarken tüm eğitim ve gelişim programlarında değişim ve dönüşüm ihtiyacı öne çıkmaktadır. Daha kapsayıcı, eşitlikçi ve kaliteli eğitimi hedefleyen ve herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik eden yenilikçi çözümler değişim ve dönüşüm sürecinde başarıya ulaşmada önemli bir rol oynayacaktır. Bu seminerde; değişen koşullar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak dijital dönüşüm yolculuğunda başarılı sonuçlara ulaşılmasına olanak sağlayacak şekilde bilimsel yaklaşımlarla eğitimde dönüşümün nasıl kurgulanabileceği tartışılacaktır.