Dönemin beşinci Pizza Semineri 29 Kasım Cuma günü, saat 12:30-13:30 arasında, ODTÜ İİBF A Binası F106'da gerçekleşecektir...

"Yükseköğretim Yönetiminin Güncel Bir İkilemi Olarak Üniversite Sıralamaları" başlıklı seminer ODTÜ Eğitim Bilimleri Bölümü'nden Serap Emil tarafından sunulacaktır.

Özet:

Yaklaşık son 15 yılda üniversite sıralamaları yükseköğretim kurumlarının anlamlandırmaya çalıştığı bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Sıralamalar kapsamında araştırma, eğitim gibi temel faaliyet alanlarının yanısıra uluslararasılaşma, akademik işbirliği, veya akademik tanınırlık konularında da performans değerlendirmesi yapılmaktadır. Değerlendirmeye esas performans göstergeleri ve ağırlıkları her bir sıralama kuruluşuna göre değişse de ortak oldukları alanlar mevcuttur. Ancak performans göstergelerinin çeşitliliği ya da yıldan yıla değişebilir olması performansı artırmaya yönelik kalıcı politikalar uygulamayı zorlaştırmaktadır. Ek olarak yükseköğretim sistemlerinin merkezinde ya da çeperinde yer almak da üniversitelerin bu sıralamalardaki yerini etkilemektedir. Bu seminerde, yükseköğretim yönetimlerinin hem performans ölçütleri hem de içinde bulundukları yükseköğretim sistemleri kapsamında yaşadıkları ikilemler paylaşılacaktır.