Dönemin yedinci ve son Pizza Semineri 27 Aralık Cuma günü, saat 12:30-13:30 arasında, ODTÜ İİBF A Binası F106'da gerçekleşecektir.

"Nörofizyolojik Sensörlerle Zenginleştirilmiş Akıllı İnsan-Makine Arayüzü Uygulamaları" başlıklı seminer, ODTÜ Enformatik Enstitüsü'nden Murat Perit Çakır tarafından sunulacaktır.

Özet:

Giyilebilir sensörler ve uzaktan algılama sistemlerinde yaşanan gelişmeler insan makine etkileşimi alanında hem akademik araştırmalar hem de yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi bakımından önemli fırsatlar sunmaktadır. Göz izleme, beyin görüntüleme, fizyolojik belirteç ölçümü ve hareket takibi gibi teknolojilerin birlikte kullanılmasıyla insanların çeşitli ortamlarda dinamik olarak şekillenen bilişsel süreçlerine yönelik çok boyutlu gözlemler yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Seminerde bu tür teknolojileri bir araya getirerek insanlar ve akıllı makinelerden oluşan takımların bilişsel dinamiklerini göz izleme, optik beyin görüntüleme, bilişsel modelleme gibi yöntemleri bir araya getirerek inceleyen çalışmalardan örnekler sunulacaktır.