Dönemin altıncı Pizza Semineri 13 Aralık Cuma günü, saat 12:30-13:30 arasında, ODTÜ İİBF A Binası F106'da gerçekleşecektir. "Dünyada ve Türkiye'de Kuantum Teknolojilerinin Durumu ve Geleceği" başlıklı seminer, ODTÜ TEKPOL'den Zeki Can Seskir tarafından sunulacaktır.

Özet:

Dünya olarak ikinci kuantum devrimi olarak adlandırılan bir döneme giriş yapıyoruz. Bilgi çağını mümkün kılan transistörler ve lazerler birinci kuantum devrimi çağının ürünleri olmasına rağmen klasik enformasyon kuramına göre bilgi işleyip dağıtıyorlar. Son 40 yılda geliştirilen kuantum enformasyon kuramıysa klasik kuramın bir genişletilmesi ve olasılıklarının üstel bir şekilde artması anlamını taşıyor. Küresel olarak süren "kuantum teknolojileri yarışı" gelecekte önemli olacak olan pek çok alan için zemin  oluşturacak olması bakımından büyük önem arz ediyor. Bu nedenle Avrupa'da "Kuantum Amiral Gemisi Programı", Amerika'daysa "Ulusal Kuantum Girişimi" adları altında milyar dolarlık projeler başlatılmış bulunuyor. Türkiye'de ise bu alan henüz bebeklik dönemini yaşıyor.